Historisk frugt

Frydenlund Slot i Vedbæk blev bygget af Frederik IV i 1722, og der har altid været dyrket frugt på arealerne. I et historisk øjeblik var det Dronning Caroline Mathildes lystejendom, der fik en markant afslutning i 1772, for Frydenlund Slot er også fortællingen om den kongelige affære mellem Caroline Mathilde og Johann F. Struensee.

Haldor Topsøe overtog Frydenlund Slot i 1960 og det drives i dag i Topsøe familiens regi. 

 

Frydenlund Slot 

Slottet er en tidligere kongelig lystejendom i Vedbæk Sogn opført i 1669 og udvidet i 17221723 med en karakteristisk ottekantet centralbygning tegnet af arkitekten J.C. Krieger. Carl Christian Erdmann af Württemberg-Oels boede fra 1740 til 1760 på slottet med sin hustru. 

Slottet blev restaureret og overdraget af kong Frederik V til kronprins Christian (VII) i 1760. 1770 blev et nyt palæ af træ opført i Lille Dyrehave ved C.F. Harsdorff. Harsdorffs palæ nedbrændte dog 1793, og samme år blev Kriegers hus restaureret ved J.H. Rawert. En restaurering fulgte i 1840, og anlægget blev restaureret og ombygget af Carl Brummer og V.J. Mørk-Hansen i 19071908 og i 1930 ved Ole Falkentorp.

Struensees tid blev der anlagt en vej fra Frydenlund Slot til Hirschholm Slot (også kaldet Hørsholm Slot). Vejen blev brugt af Caroline Mathilde. Den bliver i dag kaldt Caroline Mathildestien. Vejen blev nedlagt i 1772 efter Struensees fald.