Historiske æbler

Frydenlund Slot i Vedbæk blev bygget af Frederik IV i 1722, og der har altid været dyrket æbler på arealerne. I et historisk øjeblik var det Dronning Caroline Mathildes lystejendom, der fik en markant afslutning i 1772, for Frydenlund Slot er også fortællingen om den kongelige affære mellem Caroline Mathilde og Johann F. Struensee.

Haldor Topsøe overtog Frydenlund Slot i 1960 og det drives i dag i Topsøe familiens regi. 

Frydenlund Slot 

Slottet er en tidligere kongelig lystejendom i Vedbæk Sogn opført i 1669 og udvidet i 17221723 med en karakteristisk ottekantet centralbygning tegnet af arkitekten J.C. Krieger. Carl Christian Erdmann af Württemberg-Oels boede fra 1740 til 1760 på slottet med sin hustru. 

Slottet blev restaureret og overdraget af kong Frederik V til kronprins Christian (VII) i 1760. 1770 blev et nyt palæ af træ opført i Lille Dyrehave ved C.F. Harsdorff. Harsdorffs palæ nedbrændte dog 1793, og samme år blev Kriegers hus restaureret ved J.H. Rawert. En restaurering fulgte i 1840, og anlægget blev restaureret og ombygget af Carl Brummer og V.J. Mørk-Hansen i 19071908 og i 1930 ved Ole Falkentorp.

Slottet er gengivet i Laurids de Thurahs Den Danske Vitruvius.

Struensees tid blev der anlagt en vej fra Frydenlund Slot til Hirschholm Slot (også kaldet Hørsholm Slot). Vejen blev brugt af Caroline Mathilde. Den bliver i dag kaldt Caroline Mathildestien. Vejen blev nedlagt i 1772 efter Struensees fald.