Historisk - god - Frugt

Frydenlund Slot i Vedbæk blev bygget af Frederik IV i 1722, og der har altid været dyrket frugt på arealerne. I et historisk øjeblik var det Dronning Caroline Mathildes lystejendom, der fik en markant afslutning i 1772, for Frydenlund Slot er også fortællingen om den kongelige affære mellem Caroline Mathilde og Johann F. Struensee. 

Hvem var Caroline Mathilde?

Caroline Mathilde var datter af prinseparret af Wales, men hendes far døde før hendes fødsel. Som enke trak hendes mor sig med sine børn tilbage fra hoflivet. Caroline Mathilde blev derfor mere ukunstlet end fyrstebørn, der var opdraget ved et stort hof. 

Men samtidig gav hendes manglende erfaring med hoflivet dårlige forudsætninger for hendes kommende stilling.

Allerede mens hun var barn, blev der arrangeret et ægteskab mellem hende og den danske kronprins Christian (7.), der var hendes fætter, og den 1. oktober 1766 fandt vielsen sted i London. 

Ægtefællerne var henholdsvis 17 og 15 år gamle; brudgommen var ikke selv til stede. Ægteskabet var arrangeret hen over hovedet på parterne af politiske grunde: Danmark var nyligt udtrådt af alliancen med Frankrig, og fra britisk side ønskede man at hindre dansk tilbagevenden til det franske system, og derfor blev Caroline Mathilde brugt som en brik i det spil. Hun og Christian 7. havde aldrig mødt hinanden før, men hendes faster, den tidligt afdøde dronning Louise (gift med Frederik 5.), havde været vældig populær i Danmark, og derfor blev hun mødt med positive forventninger.

Caroline Mathildes første år som dronning

Caroline Mathilde havnede imidlertid hurtigt i en afsondret position ved hoffet. Kongen viste hende ikke synderlig interesse, men hendes isolerede stilling hang også sammen med, at mange ved hoffet ønskede en alliance med Frankrig og derfor var imod den britiskvendte kurs, som ægteskabet var udtryk for. I 1768 fødte hun kronprins Frederik (6.) og havde dermed opfyldt en dronnings vigtigste funktion: at føde en tronarving.

Hendes position blev imidlertid drastisk ændret, da den tyske læge J.F. Struensee gjorde sin entré. Han havde været kongens rejselæge under dennes udlandsrejse 1768-69, og kongen havde her fattet en nærmest ubegrænset tillid til ham. Efter hjemkomsten fik han en post ved hoffet. Bag ham stod en kreds af reformvenlige aristokrater, der ville en markant anderledes politik end den, der førtes af den herskende hofklike bestående af konservative, tyskfødte aristokratiske storgodsejere.  

Caroline Mathilde og Struensees reformer

I 1770 indledte Caroline Mathilde og Struensee et kærlighedsforhold, og hun opnåede nu ikke bare en central position i hoflivet, men blomstrede også personligt op. Formentlig var det Struensee, der var far til prinsesse Louise Augusta, født i 1771, selv om hun officielt blev anerkendt som Christian 7.s datter.

Samtidig med kærlighedsaffæren lod Struensee iværksætte en strøm af gennemgribende samfundsreformer. De var imidlertid dårligt forberedte, ligesom han som udenlandsk født savnede nøjere kendskab til danske forhold og normer. Ikke mindst betød reformerne store offentlige nedskæringer, hvad der vakte vrede ikke kun blandt de berørte. Og hans åbenlyse forhold til dronningen var en yderligere kilde til forargelse.

Caroline Mathildes egen rolle i reformpolitikken vides ikke med sikkerhed. Nogle ser hende alene som et uskyldigt offer, forelsket og politisk uinteresseret, mens andre ser hende som aktivt medvirkende. Det sidste er ikke helt usandsynligt, men der savnes dog overbevisende dokumentation. Det var imidlertid ikke Struensees forhold til hende, der gav ham politisk magt, men derimod den tillid, som kongen nærede til ham. Men affæren med dronningen betød, at hvis man ville styrte Struensee, så måtte man tillige styrte landets dronning.

Haldor Topsøe overtog Frydenlund Slot i 1960 og det drives i dag i Topsøe familiens regi. Slottet blev restaureret og overdraget af Kong Frederik V til kronprins Christian (VII) i 1760. Slottet var en bryllupsgave til Caroline mathilde i 1766.  På Struensees tid blev der anlagt en vej fra Frydenlund til Hirschholm Slot (også kaldet Hørsholm Slot). Vejen blev brugt af Caroline Mathilde. Den bliver i dag kald Caroline Mathildestien. Vejen blev nedlagt i 1772 efter Struensees fald.