Historisk – god – Frugt

Frydenlund Slot i Vedbæk blev bygget af Frederik IV i 1722, og der har altid været dyrket frugt på arealerne. I et historisk øjeblik var det Dronning Caroline Mathildes lystejendom, der fik en markant afslutning i 1772, for Frydenlund Slot er også fortællingen om den kongelige affære mellem Caroline Mathilde og Johann F. Struensee.
Haldor Topsøe overtog Frydenlund Slot i 1960 og det drives i dag i Topsøe familiens regi. 

Slottet er en tidligere kongelig lystejendom i Vedbæk Sogn opført i 1669 og udvidet i 1722 – 1723 med en karakteristisk ottekantet centralbygning tegnet af arkitekten J.C.Krieger.

Slottet blev restaureret og overdraget af Kong Frederik V til kronprins Christian (VII) i 1960. På Struensees tid blev der anlagt en vej fra Frydenlund til Hirschholm Slot (også kaldet Hørsholm Slot). Vejen blev brugt af Caroline Mathilde. Den bliver i dag kald Caroline Mathildestien. Vejen blev nedlagt i 1772 efter Struensees fald.