Historisk – god – Frugt

Frydenlund Slot i Vedbæk blev bygget af Frederik IV i 1722, og der har altid været dyrket frugt på arealerne. I et historisk øjeblik var det Dronning Caroline Mathildes lystejendom, der fik en markant afslutning i 1772, for Frydenlund Slot er også fortællingen om den kongelige affære mellem Caroline Mathilde og Johann F. Struensee.
Haldor Topsøe overtog Frydenlund Slot i 1960 og det drives i dag i Topsøe familiens regi. 

Slottet er en tidligere kongelig lystejendom i Vedbæk Sogn opført i 1669 og udvidet i 1722 – 1723 med en karakteristisk ottekantet centralbygning tegnet af arkitekten J.C.Krieger.

Slottet blev restaureret og overdraget af Kong Frederik V til kronprins Christian (VII) i 1960. På Struensees tid blev der anlagt en vej fra Frydenlund til Hirschholm Slot (også kaldet Hørsholm Slot). Vejen blev brugt af Caroline Mathilde. Den bliver i dag kald Caroline Mathildestien. Vejen blev nedlagt i 1772 efter Struensees fald.

Fremtiden kører nu mellem træerne i frugtplantagen

Vi er af status konventionel frugtavler og følger de grænse regler som er sat for dansk frugtavl i faglig tale er vi en IPM producent (Integreret produktion) der kun behandler når det er nødvendigt og ikke plansprøjter . Vi har dog på Frydenlund som en af de første konventionelle frugtavlere i landet lavet et forbud mod brug af roundup /glyphosat som jo er bruges til bekæmpelse af ukrudt. Samtidig er der i år ikke brugt nogle insektmidler i vores plantage og behandlingen af træerne har været meget begrænset.
 
Fremover er planen at være mere bæredygtige og omlægge til økologisk produktion, men det er en proces der tager 3-4 år før man kan sige at man er certificeret økologisk. Vi har i plantagen fokus på biodiversiteten og har et projekt kørende med Københavns universitet hvor vi laver levesteder/blomsterbede til vilde bier og at hjælpe med deres overlevelse. For nuværende, behandler vi vores æbletræer på konventionel vis op til blomstring, efter blomstring, dvs når der begynder at blive dannet frugt, bruger vi kun midler som også bruges i økologisk drift.

Filmen viser den nye kultivator, der holder jordbunden ren for ukrudt i rækkerne.

Frugtplantagens bier

I samarbejde med Danmarksbiavlerforening og vores dygtige bistadeholdere, vil vi i 2019 implementere forskellige tiltag for at forbedre livsvilkårne for vores flittige medarbejdere.

Bierne er ikke kun vigtige for bestøvning af vores frugttræer. De er generelt særdeles vigtige.