Historien om passion for livet og frugt

Frydenlund Slot i Vedbæk blev bygget af Frederik IV i 1722, og der har altid været dyrket frugt på arealerne. I et historisk øjeblik var det Dronning Caroline Mathildes lystejendom, der fik en markant afslutning i 1772, for Frydenlund Slot er også fortællingen om den kongelige affære mellem Caroline Mathilde og Johann F. Struensee.

Slottet er en tidligere kongelig lystejendom i Vedbæk Sogn opført i 1669 og udvidet i 1722 – 1723 med en karakteristisk ottekantet centralbygning tegnet af arkitekten J.C.Krieger, som stod der frem til 1803, herefter blev Frydenlund kraftig ombyggede af nye ejer Boheman til dets nuværende udseende som en enlænget bygning med to korte fremspringende sidefløje mod nord og en halvrund udbygning mod haven i syd med anvendelse af de gamle mure fra det ottekantede lystslot.

Slottet blev restaureret og overdraget af Kong Frederik V til kronprins Christian (VII) i 1960. På Struensees tid blev der anlagt en vej fra Frydenlund til Hirschholm Slot (også kaldet Hørsholm Slot). Vejen blev brugt af Caroline Mathilde. Den bliver i dag kald Caroline Mathildestien. Vejen blev nedlagt i 1772 efter Struensees fald.

Haldor Topsøe overtog Frydenlund Slot i 1960 og det drives i dag i Topsøe familiens regi. 

Vores første medarbejder
starter året

Frugtplantagens bier

I samarbejde med Danmarksbiavlerforening og vores dygtige bistadeholdere, vil vi i 2019 implementere forskellige tiltag for at forbedre livsvilkårene for vores flittige medarbejdere.

Bierne er ikke kun vigtige for bestøvning af vores frugttræer. De er generelt særdeles vigtige.

På Frydenlund er vores mål er at intet i plantagen skal gå til spilde således at vi derved kan fremme en bæredygtig drift. De æbler der ikke kan bruges til direkte konsum, går til most og andre forarbejde produkter. Selv vores bestøver sorter, som er forskellige paradis æbler, bliver brugt til gele og marmelade som julepynt.

Selvom der er fokus på ingen spild, kræser vi om vores produkter der bliver sammensat på tværs at mange forskellige smage og aromaer fra vores frugt. Et mål er at få oplevelsen af Frydenlunds historiske sorter vel placeret i vores produktlinjer.

Vi værner om biodiversiteten.

på Frydenlund slot og i plantagen har vi forbudt brugen af roundup /glyphosat som jo bruges til bekæmpelse af ukrudt. Dette for at bevare vigtige steder til nyttedyr samtidig med henblik på at skåne naturen og miljøet i plantagen.

Vi bekæmper skadedyrene med biologisk bekæmpelse og feromon forvirring

I blomstringen bruger vi biologisk bekæmpelse mod ubudne gæster og ”forvirrer” skadedyrene med feromoner således, at de ikke kan parre sig og lægge æg i vores blomstrende æbletræer.

Vi støtter biodiversitet og bevarelsen af vilde bier.

Vi deltager som forsøgsvært i projektet om flerårige blomsterstriber og vilde bier ”BEESPOKE”. Dette for at understøtte levesteder for vilde bier. I samarbejde med Københavns universitet og Hortiadvice.